Privacybeleid

Vertaald door Google zie origineel in Engelse versie.

Laatst bijgewerkt: Maart 01, 2018

Mybluetur, - Agencia de Viagens, Lda - Ttaxi Travel ("ons", "wij" of "onze") beheert de website www.ttaxitravel.com (de "Service") als handelsmerk, "Ttaxi Travel".
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.
We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via www.ttaxitravel.com

Definities

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van een gebruiker.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke betekent een persoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.
Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke persoon (behalve een medewerker van de gegevensbeheerder) die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.
We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene

Betrokkene is elke levende persoon die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.
Gebruiker
De gebruiker is de persoon die onze service gebruikt. De gebruiker komt overeen met de betrokkene, die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.
Verzameling en gebruik van informatie
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
  Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van ons te ontvangen door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.
U kunt locatieservices altijd in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt via uw apparaatinstellingen.

Volgen cookies gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en bepaalde informatie te bewaren.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.
U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.
Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Bewaring van gegevens

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan - en onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Portugal bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar Portugal overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn in plaats inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden, myttaxi, - Agencia de Viagens, Lda kan worden vereist dat uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. Een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw onthullen dat dergelijke actie nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van myttaxi te beschermen en verdedigen, - Agencia de Viagens, Lda
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Jou rechten

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks bijwerken via uw accountinstellingen. Als u uw persoonlijke gegevens niet kunt wijzigen, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Als u wilt worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heb je het recht:

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren
 • Om persoonsgegevens die over u worden bewaard te corrigeren die niet juist zijn
 • Om verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verzoeken
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan myttaxi verstrekt, - Agencia de Viagens, Lda. U kunt een verzoek indienen om een ??kopie van uw persoonlijke gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat te verkrijgen, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

Als de gebruiker bezwaar heeft tegen het formulier waarmee uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, heeft u het recht om een ??klacht in te dienen bij de Portugese Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNPD).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("serviceproviders"), om de service namens ons te leveren, servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.
Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de Google Privacyvoorwaarden-webpagina:http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Statcounter

Statcounter is een analyseprogramma voor webverkeer. U kunt het privacybeleid voor Statcounter hier lezen: https://statcounter.com/about/legal/

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich tot niemand onder de 13 jaar ("kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente melding op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: