Integritetspolicy

Översatt av Google se originalet i engelska versionen.
Senast uppdaterad 1 mars 2018

Mybluetur, - Agencia de Viagens, Lda - Ttaxi Travel ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen www.ttaxitravel.com ("tjänsten") som ett varumärke, "Ttaxi Travel".
Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen.
Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy, har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor, tillgängliga från www.ttaxitravel.com

Definitioner

Personlig information

Med personuppgifter avses data om en levande person som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller som troligen kommer att komma i vår besittning).

Användningsdata

Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel längden på ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små data som lagras på en användares enhet.

Datakontroller

Datakontrollant avser en person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syften för och hur personuppgifter behandlas eller ska behandlas.
I syftet med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollant av dina uppgifter.

Dataprocessor (eller tjänsteleverantörer)

Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) avser alla personer (annan än anställd hos datakontrollern) som behandlar uppgifterna på uppdrag av datakontrollanten.
Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.

Datahållare

Den registrerade personen är alla levande personer som är föremål för personuppgifter.
Användare
Användaren är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade personen, som är föremål för personuppgifter.
Informationssamling och användning
Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss personlig information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, stat, provins, postnummer, stad
  Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Platsdata

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det ("Platsdata"). Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.
Du kan aktivera eller inaktivera placeringstjänster när du använder vår tjänst när som helst genom dina enhetsinställningar.

Spåra kakedata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och inneha viss information.
Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.
Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.
Exempel på kakor som vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.
 • Inställningskakor. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av data

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda använder insamlade data för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • Att ge kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information

Lagring av data

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda behåller dina personuppgifter bara så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre tidsperioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Om du är belägen utanför Portugal och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Portugal och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller i plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Offentliggörande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan myttaxi, - Agencia de Viagens, Lda vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att uppfylla en juridisk skyldighet
 • För att skydda och försvara myttaxis rättigheter eller egendom, - Agencia de Viagens, Lda
 • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Dina rättigheter

Mybluetur - Agencia de Viagens, Lda strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

När det är möjligt kan du uppdatera dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan ändra dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för att göra nödvändiga ändringar.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du rätten:

 • För att få tillgång till och ta emot en kopia av de personuppgifter som vi har om dig
 • För att korrigera alla personuppgifter som du har om är felaktiga
 • För att begära radering av personuppgifter om dig
 • Du har rätt till dataportabilitet för den information du tillhandahåller till myttaxi, - Agencia de Viagens, Lda. Du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta dem.

Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Om användaren har några invändningar mot det formulär som dina personuppgifter behandlades med har du rätt att klaga till Portugals nationella dataskyddskommission (CNPD).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla tjänsten för våra räkning, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget till webbläsaren för borttagning från Google Analytics. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.
För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbplatsen för Googles sekretessvillkor:http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Statcounter

Statcounter är ett verktyg för analys av webbtrafik. Du kan läsa Sekretesspolicyn för Statcounter här: https://statcounter.com/about/legal/

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 13 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personlig information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ??blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det "effektiva datumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss: